Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania pt. Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”

W dniu 08.02.2018 r. komisja oceniająca oferty powołana przez Zamawiającego dokonała wyboru przesłanych ofert w związku z zapytaniem ofertowym pt. Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”(rozpoczęcie posiedzenia komisji godz. 13:00).

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej był jedynym Oferentem i oferta złożona przez wspomnianego Oferenta w ramach prowadzonego postępowania spełniła warunki przewidziane w zapytaniu ofertowym.

Podsumowanie:
Liczba nadesłanych ofert: 1
Liczba ofert spełniających kryteria: 1
Liczba ofert nie spełniających kryteriów: 0
Łączna liczba oferentów, którzy przesłali oferty: 1

Wybrany wykonawca:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa.
Data wpłynięcia: 08.02.2018 r. godz. 11:03.
Oferent uzyskał ocenę łączną 88 punktów na 100 możliwych do uzyskania w procesie oceny.

Aktualizacja: zmiana terminu nadsyłania ofert do zapytania pt. Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin nadsyłania ofert w związku z zapytaniem pt. Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”, uległ wydłużeniu. Nowy, obowiązujący termin to 08.02.2018 do godziny 12:00 włącznie.

Wybór Oferenta nastąpi tego samego dnia do godziny 16:00.

Zapytanie ofertowe: Wynajem pomieszczenia pod laboratorium wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac adaptacyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z powyższym zapraszamy Oferentów do składania ofert spełniających wymagania z niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez jednostkę nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 23:59

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty można pobrać za pośrednictwem poniższego linka:

https://www.dropbox.com/sh/5euexowvxlv73lj/AAD7-O_ebPchdyp4eOQKEe7ba?dl=0

Zapytanie ofertowe: Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”

Szanowni Państwo,

W związku z powyższym zapraszamy Oferentów do składania ofert spełniających wymagania z niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez jednostkę nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.02.2018 r. do godz. 23:59

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty można pobrać za pośrednictwem poniższego linka:

https://www.dropbox.com/sh/8qdwdd0ao42vhaq/AABZ1X-L9FvBww33J1TRJR-da?dl=0

Zapytanie ofertowe: Zakupu sprzętu laboratoryjnego – autoklaw – przez Green Goods Invest Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

W związku z powyższym zapraszamy Oferentów do składania ofert spełniających wymagania z niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez jednostkę nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 23:59

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty można pobrać za pośrednictwem poniższego linka:

https://www.dropbox.com/sh/oqyxen9xh9dtsi8/AAD7acEhvxO4XSgWqbW2Iyfga?dl=0