Zapytanie ofertowe: Zakupu sprzętu laboratoryjnego – autoklaw – przez Green Goods Invest Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

W związku z powyższym zapraszamy Oferentów do składania ofert spełniających wymagania z niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez jednostkę nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 23:59

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty można pobrać za pośrednictwem poniższego linka:

https://www.dropbox.com/sh/oqyxen9xh9dtsi8/AAD7acEhvxO4XSgWqbW2Iyfga?dl=0