Zapytanie ofertowe: Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”

Szanowni Państwo,

W związku z powyższym zapraszamy Oferentów do składania ofert spełniających wymagania z niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez jednostkę nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.02.2018 r. do godz. 23:59

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty można pobrać za pośrednictwem poniższego linka:

https://www.dropbox.com/sh/8qdwdd0ao42vhaq/AABZ1X-L9FvBww33J1TRJR-da?dl=0