Zapytanie ofertowe: Wynajem pomieszczenia pod laboratorium wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac adaptacyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z powyższym zapraszamy Oferentów do składania ofert spełniających wymagania z niniejszego zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez jednostkę nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 23:59

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty można pobrać za pośrednictwem poniższego linka:

https://www.dropbox.com/sh/5euexowvxlv73lj/AAD7-O_ebPchdyp4eOQKEe7ba?dl=0