Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania pt. Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”

W dniu 08.02.2018 r. komisja oceniająca oferty powołana przez Zamawiającego dokonała wyboru przesłanych ofert w związku z zapytaniem ofertowym pt. Realizacja usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii „Technologia ekstrakcji oleju o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3”(rozpoczęcie posiedzenia komisji godz. 13:00).

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej był jedynym Oferentem i oferta złożona przez wspomnianego Oferenta w ramach prowadzonego postępowania spełniła warunki przewidziane w zapytaniu ofertowym.

Podsumowanie:
Liczba nadesłanych ofert: 1
Liczba ofert spełniających kryteria: 1
Liczba ofert nie spełniających kryteriów: 0
Łączna liczba oferentów, którzy przesłali oferty: 1

Wybrany wykonawca:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa.
Data wpłynięcia: 08.02.2018 r. godz. 11:03.
Oferent uzyskał ocenę łączną 88 punktów na 100 możliwych do uzyskania w procesie oceny.