Projekt składa się z kilku etapów:

Etap 1 – zrealizowany, obejmował opracowanie w skali laboratoryjnej kwasów Omega-3 pochodzenia roślinnego o parametrach odpowiadających olejom uzyskiwanym z ryb. Etap był realizowany w okresie od lipca do grudnia 2017 roku.

Etap 2 – w trakcie realizacji, obejmuje wyprodukowanie 150 ml oleju o oczekiwanych parametrach za pomocą zaprojektowanych i skonstruowanych reaktorów.

Przedmioty realizacji kolejnych etapów zostaną określone po osiągnięciu kolejnych kamieni milowych.

Projekt finansowany w ramach umowy wsparcia zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa, ze współfinansowaniem prywatnym funduszu venture capital Black Pearls.