Głównym celem projektu jest opracowanie innowacji procesowej obejmująca technologię ekstrakcji oraz oczyszczania oleju, w celu otrzymania oleju o skoncentrowanej zawartości Omega-3 o oczekiwanych właściwościach. Prace B+R realizowane przez jednostkę naukową obejmują sprawdzenie różnych kombinacji technik ekstrakcji, w celu określenia wydajności wariancji procesu (poziom strat Omega-3) oraz poziomu kondensacji olejów Omega-3. Na podstawie zebranych danych oraz założeń finansowych zostanie opracowana metoda obróbki biomasy. Opracowywana technologia będzie posiadać uzasadnienie ekonomiczne. Proces ekstrakcji będzie skalowalny, gdyż opracowana technologia zostanie wdrożona przez Spółkę najpierw jako część linii prototypowej, a ostatecznie do linii demonstracyjnej i produkcyjnej.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 -2020 na podstawie umowy POIR.02.03.02-14-0051/18-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Całkowita wartość projektu wynosi: 323 660.23 PLN, a wkład Funduszy Europejskich: 203 262.44 PLN.