Informacja o wyniku postępowania nr 05/03/2021: Opracowanie technologii oczyszczania biomasy, ekstrakcji i kondensacji oleju Omega-3.

19 marca 2021

Szanowi Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) informuje, iż zamówienie nr 05/03/2021 z…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 04/03/2021: Wykonanie usługi badawczej i eksperymentalno rozwojowej związanej z produkcją organiczną oleju z mikroalg.

19 marca 2021

Szanowi Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) informuje, iż zamówienie nr 04/03/2021 z…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 03/03/2021 „Wykonanie usługi sekwencjonowania RNA za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) i analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników”

18 marca 2021

Szanowi Państwo, w załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 18.03.2021 r. o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 03/03/2021 „Wykonanie usługi sekwencjonowania RNA za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) i…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 02/03/2021 „Dostawa materiałów laboratoryjnych”

18 marca 2021

Szanowi Państwo, w załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 18.03.2021 r. o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 02/03/2021 „Dostawa materiałów laboratoryjnych”. Dziękujemy Oferentom za złożenie ofert. Z poważaniem, Zespół…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 01/03/2021 „Dostawa odczynników chemicznych”

18 marca 2021

Szanowi Państwo, w załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 18.03.2021 r. o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 01/03/2021 „Dostawa odczynników chemicznych”. Dziękujemy Oferentom za złożenie ofert. Z poważaniem, Zespół…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 03/03/2021:Wykonanie usługi sekwencjonowania RNA za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) i analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników – AKTUALIZACJA NR 1 Z DNIA 05. 03. 2021

5 marca 2021

Zawiadamiamy iż , celem umożliwienia zainteresowanym Oferentom złożenia ofert, ulega zmianie treść zapytania ofertowego nr 03/03/2021 z dnia 03.03.2021 r. na „wykonanie usługi sekwencjonowania RNA za pomocą sekwencjonowania następnej generacji…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/03/2021: Wykonanie usługi badawczej i eksperymentalno rozwojowej związanej z produkcją organiczną oleju z mikroalg.

3 marca 2021

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 05/03/2021: Opracowanie technologii oczyszczania biomasy, ekstrakcji i kondensacji oleju Omega-3

3 marca 2021

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/03/2021: Wykonanie usługi sekwencjonowania RNA za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) i analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników

3 marca 2021

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/03/2021: Dostawa materiałów laboratoryjnych

3 marca 2021

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/03/2021: Dostawa odczynników chemicznych

3 marca 2021

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 01/11/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Spektrofotometr mikroobjętościowy”

17 listopada 2020

Szanowi Państwo, w załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 17.11.2020 r. o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 01/11/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Spektrofotometr mikroobjętościowy” pozostało Dziękujemy Oferentom za złożenie…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/11/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – Spektrofotometr mikroobjętościowy

5 listopada 2020

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 02/10/2020: Wykonanie i dostawa elementów instalacji prototypowej do hodowli alg.

27 października 2020

Szanowi Państwo, w związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) informuje, iż zamówienie nr 02/10/2020 z…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 01/10/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Wirówka nastołowa uniwersalna z chłodzeniem”

26 października 2020

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 26.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 01/10/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Wirówka nastołowa uniwersalna z chłodzeniem”. Dziękujemy Oferentom za…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 05/08/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Titrator wolumetryczny Karla Fischera”

22 października 2020

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 22.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 05/08/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Titrator wolumetryczny Karla Fischera”. Dziękujemy Oferentom za złożenie…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/10/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – Liofilizator laboratoryjny

21 października 2020

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert „dostawę aparatury laboratoryjne –…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 01/08/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Dygestorium ceramiczne”

19 października 2020

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 19.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 01/08/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Dygestorium ceramiczne”. Dziękujemy Oferentom za złożenie ofert. Z…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 03/08/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Zestaw do oczyszczania wody”

19 października 2020

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 19.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 03/08/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – Zestaw do oczyszczania wody”. Dziękujemy Oferentom za złożenie…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/10/2020: Wykonanie i dostawa elementów instalacji prototypowej do hodowli alg.

15 października 2020

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Wykonanie i…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 03/06/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie HPLC (chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS z matrycą diodową, refraktometrycznym i fluorescencyjnym)”

12 października 2020

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 12.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 03/06/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie HPLC (chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS z…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 02/06/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie GC-MS (chromatograf gazowy z detektorem mas oraz przystawką do analizy faz nadpowierzchniowej)”

12 października 2020

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 12.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 02/06/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie GC-MS (chromatograf gazowy z detektorem mas oraz…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – Wirówka nastołowa uniwersalna z chłodzeniem

9 października 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017  GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/08/2020: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego – Mobilna strefa czysta – Cleanbox

17 sierpnia 2020

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-1246/17 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Dostawa wyposażenia…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/08/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – Titrator wolumetryczny Karla Fischera

10 sierpnia 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017  GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia: Dostawa…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/08/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – Wirówka podłogowa uniwersalna z chłodzeniem

7 sierpnia 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017  GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/08/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – Zestaw do oczyszczania wody

7 sierpnia 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017 GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/08/2020 – Dostawa aparatury laboratoryjnej – Liofilizator półtechniczny

6 sierpnia 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017 GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej…

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – Dygestorium ceramiczne

6 sierpnia 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017 GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 03/06/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie HPLC (chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS z matrycą diodową, refraktometrycznym i fluorescencyjnym)

17 czerwca 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017 GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 02/06/2020: Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie GC-MS (chromatograf gazowy z detektorem mas oraz przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej)

17 czerwca 2020

W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017 GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej…

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania nr 02/04/2020 „Dostawa materiałów laboratoryjnych”

15 czerwca 2020

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujęmy zawiadomienie z dnia 15.06.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 2/04/2020 „Dostawa materiałów laboratoryjnych”. Dziękujemy Oferentom za złożenie ofert. Z poważaniem, Zespół Green…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 01/06/2020 – Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego – aktualizacja nr 1 z dnia 08.06.2020

8 czerwca 2020

W związku z realizacją projektów objętych: 1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, 2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods” Green Goods Invest Sp. z o.o….

Czytaj więcej

[Archiwalne] Zapytanie ofertowe 01/06/2020 – Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

5 czerwca 2020

W związku z realizacją projektów objętych: 1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, 2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods” Green Goods Invest Sp. z o.o….

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2020 – GGI Materiały laboratoryjne – AKTUALIZACJA NR 2 Z DNIA 17042020

17 kwietnia 2020

W związku z pracochłonnością procesu przygotowania oferty i dość szerokim spektrum przedmiotu zapytania, celem umożliwienia zainteresowanym Oferentom złożeniem ofert w ramach ogłoszenia (zapytania ofertowego) nr 02/04/2020 z dnia 10.04.2020 na…

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 02_04_2020 – GGI Materiały laboratoryjne – AKTUALIZACJA NR 1 Z DNIA 11042020

11 kwietnia 2020

Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu NR 02/04/2020: Dostawa materiałów laboratoryjnych. Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokumentacja…

Czytaj więcej

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu NR 02/04/2020: Dostawa materiałów laboratoryjnych

11 kwietnia 2020

Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu NR 02/04/2020: Dostawa materiałów laboratoryjnych. Zakup  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualna…

Czytaj więcej

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu NR 01/04/2020: Dostawa odczynników chemicznych

9 kwietnia 2020

Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu NR 01/04/2020: Dostawa odczynników chemicznych. Zakup sprzętu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego….

Czytaj więcej

Zapraszamy do składania ofert: Zapytanie ofertowe nr 01/02/2020 z dnia 05.02.2020

5 lutego 2020

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów objętych: 1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, 2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods” GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA…

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2019 Z DNIA 18.12.2019

5 lutego 2020

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów objętych: 1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, 2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods” GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA…

Czytaj więcej

Informcja o wyniku postępowania dla ZO 01_01_2020

5 lutego 2020

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów objętych: 1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, 2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods” GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA…

Czytaj więcej

Zapraszamy do składania ofert: Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020 z dnia 16.01.2020

16 stycznia 2020

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów objętych: 1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, 2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods” GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA…

Czytaj więcej

Zapraszamy do składania ofert: Zapytanie ofertowe nr 01/12/2019 z dnia 18.12.2019

18 grudnia 2019

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektów objętych: 1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”, 2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods” GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA…

Czytaj więcej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego – dygestorium objętego zapytaniem ofertowym 1/2019/BA

8 marca 2019

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujęmy zawiadomienie o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym 1/2019/BA „Dostawa sprzętu laboratoryjnego – dygestorium”. Z poważaniem, Green Goods Invest

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/BA z dnia 15.02.2019

22 lutego 2019

Działając w imieniu i na rzecz Green Goods Invest Sp. z o.o. zawiadamiam, iż w zapytaniu nr 1/2019/BA z dnia 15.02.2019 ulega zmianie treść zapytania dla zamówienia „Dostawa sprzętu laboratoryjnego…

Czytaj więcej

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu 1/2019/BA: Dostawa sprzętu laboratoryjnego – dygestorium.

15 lutego 2019

Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu 1/2019/BA: Dostawa sprzętu laboratoryjnego – dygestorium. Zakup sprzętu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju…

Czytaj więcej