W związku z realizacją projektów objętych:

1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”,

2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods”

Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia nr 1/06/2020: Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego obejmującego meble i drobne wyposażenie do realizacji prac B+R.

Termin składania ofert w postępowaniu upływa w dniu 15.06.2020. Szczegóły znajdują się w załącznikach.