W związku z realizacją projektów objętych:

1/ umową o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1246/17-00 „SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji”,

2/ Umową o wsparcie 1/2017 „Green Goods”

Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia nr 1/06/2020: Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego obejmującego meble i drobne wyposażenie do realizacji prac B+R.

Zamówienie z dnia 05.06.2020, opublikowane na stronie www: http://greengoods.pl/zapytania-ofertowe/152-2/ oraz w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1248807 uległo aktualizacji / uzupełnieniu poprzez zmianę brzmienia załącznika nr 1 do zapytania – w części 1 poz. 3 i w części 2 poz. 3. Inna treść pozostała bez zmian.

Termin składania ofert w postępowaniu upływa w dniu 15.06.2020. Szczegóły znajdują się w załącznikach (poniżej przedstawiono wersje aktualne).