Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu NR 02/04/2020: Dostawa materiałów laboratoryjnych.

Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja w ramach postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się poniżej.