Zawiadamiamy iż , celem umożliwienia zainteresowanym Oferentom złożenia ofert, ulega zmianie treść zapytania ofertowego nr 03/03/2021 z dnia 03.03.2021 r. na „wykonanie usługi sekwencjonowania RNA za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) i analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników”.

Aktualne zapytanie z załącznikami publikujemy poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.