Oleje Omega-3 są ważnym składnikiem diety człowieka. Nie są one syntezowane i muszą być dostarczane wraz z pokarmem. Celem projektu jest opracowanie dwóch produktów i technologii produkcji innowacyjnych olejów pochodzenia roślinnego, o podwyższonym stężeniu Omega-3, które wykorzystywane będą jako suplement lub główny składnik suplementów diety. Produkty różnić się będą technologią ich uzyskania – Spółka planuje uzyskanie produktów metodą klasyczną oraz tzw. metodą organiczną. Nowe produkty będą skoncentrowanymi ekstraktami z alg morskich charakteryzującymi się zawartością i zdefiniowanym profilem kwasów Omega-3.

Komercjalizacja wyników prac B+R zyskanych w ramach projektu przyczynić się może do neutralizacji ryzyka wyczerpania zasobów naturalnych – ryb jako głównego źródła Omega-3 dla funkcjonowania organizmów ludzkich spowodowanych zanieczyszczeniem oceanów, nadmiernymi połowami, jak również dysfunkcjami uzyskiwania ryb w wyniku ich hodowli.

Projekt SO3NG – Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji, obejmie 7 etapów, w tym 5 etapów w fazie badań przemysłowych, jeden etap eksperymentalnych prac rozwojowych i ostatecznie etap przygotowania do wdrożenia.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 -2020 na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-1246/18-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu wynosi: 10 857 468.97 PLN, a wkład Funduszy Europejskich: 7 764 859.02 PLN.