Działając w imieniu i na rzecz Green Goods Invest Sp. z o.o. zawiadamiam, iż w zapytaniu nr 1/2019/BA z dnia 15.02.2019 ulega zmianie treść zapytania dla zamówienia „Dostawa sprzętu laboratoryjnego – dygestorium” w zakresie terminu składania ofert.

Treść znajduje się w załączniku.