W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017 GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej – urządzenia GC-MS (chromatografu gazowego z detektorem mas oraz przystawką do analizy fazy nadpowierzchniowej).

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączonej dokumentacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2020.