Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu 1/2019/BA: Dostawa sprzętu laboratoryjnego – dygestorium.
Zakup sprzętu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja w ramach postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się poniżej.