Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 12.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 02/06/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie GC-MS (chromatograf gazowy z detektorem mas oraz przystawką do analizy faz nadpowierzchniowej). Dziękujemy Oferentom za złożenie ofert.

Z poważaniem,

Zespół Green Goods Invest