Green Goods Invest Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu NR 02/04/2020: Dostawa materiałów laboratoryjnych.

Zakup  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualna dokumentacja w ramach postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:
http://greengoods.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-ofertowe-nr-02_04_2020-ggi-materialy-laboratoryjne-aktualizacja-nr-1-z-dnia-11042020-2/