W związku z realizacją projektu „Green Goods” objętego Umową o wsparcie 1/2017 GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury laboratoryjnej – urządzenia HPLC (chromatografu cieczowego z detektorem UV-VIS z matrycą diodową, refraktometrycznym i fluorescencyjnym).

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączonej dokumentacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2020.