Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy zawiadomienie z dnia 12.10.2020 o wynikach rozstrzygnięcia postępowania objętego zapytaniem ofertowym nr 03/06/2020 „Dostawa aparatury laboratoryjnej – urządzenie HPLC (chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS z matrycą diodową, refraktometrycznym i fluorescencyjnym). Dziękujemy Oferentom za złożenie ofert.

Z poważaniem,

Zespół Green Goods Invest