W związku z pracochłonnością procesu przygotowania oferty i dość szerokim spektrum przedmiotu zapytania, celem umożliwienia zainteresowanym Oferentom złożeniem ofert w ramach ogłoszenia (zapytania ofertowego) nr 02/04/2020 z dnia 10.04.2020 na realizację zamówienia: Dostawa materiałów laboratoryjnych, GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedłuża termin składania ofert do dnia 23.04.2020. Treść załączników do zapytania i pozostałe zapisy zapytania nie uległy zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1242281# zostały opublikowane wyjaśnienia na pytania w związku z prowadzonym postępowaniem.

Aktualne zapytanie z załącznikami publikujemy poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Zespół Green Goods Invest